Home > Prodotti > Yoigokochi > Kizan Soba Shochu

 • PROPRIETARIO
  Yoigokochi Sake Importers
 • SITO WEB
  http://www.yoigokochi.eu/
 • ANNO DI FONDAZIONE
  2011
 • REGIONE
  Giappone
 • DISTRIBUITO DA VELIER DA
  2015

Yoigokochi

Kizan Soba Shochu 

Kizan Soba Shochu

Proprietario
Yoigokochi Sake Importers
Regione
Giappone
Sito web
http://www.yoigokochi.eu/
Codice
AA87226
Volume
6 x 72 cl x 35°

LA GAMMA di Yoigokochi

 • Davada Hiburi Kuri Shochu

  Davada Hiburi Kuri Shochu

  Codice

 • Yamanoka Shiso Shochu

  Yamanoka Shiso Shochu

  Codice A47650

 • Ginkoro Sakekasu Shochu

  Ginkoro Sakekasu Shochu

  Codice A18303

 • Manzen Imo Shochu

  Manzen Imo Shochu

  Codice A51788

 • Saisuke Imo Shochu

  Saisuke Imo Shochu

  Codice A79736

 • Kofukuro Mugi Shochu

  Kofukuro Mugi Shochu

  Codice A67029