I vitigni georgiani

VARIETA DI VINI GEORGIANI

NOME COLORE REGIONE

A

ABISTAZH - WHITE - ABAKHAZIA
ABSUAZ - BLACK- ABAKHAZIA
ABSHILURI -BLACK- SAMEGRELO
AGASHKUR ROSE ABAKHAZIA
AGBIZH BLACK ABAKHAZIA
AGUTOLIZH BLACK ABAKHAZIA
ADANASURI BLACK IMERETI
ADREULI WHITE KARTLI
AVASIRKHVA WHITE ABAKHAZIA
AVREKHI WHITE ABAKHAZIA
ATASARAKVA BLACK ABAKHAZIA
ATINAURI WHITE GURIA
ATURKUZH WHITE ABAKHAZIA
AKABILIZH WHITE ABAKHAZIA
AKASAZH WHITE ABAKHAZIA
AKABIL BLACK ABAKHAZIA
AKUMSHTAL BLACK ABAKHAZIA
AKIDO BLACK GURIA
AKLIK BLACK ABAKHAZIA
AKOMSHTAL BLACK ABAKHAZIA
AKUBASA BLACK ABAKHAZIA
AKUSHAR BLACK ABAKHAZIA
ALADASTURI BLACK GURIA
ALEKSANDROULI BLACK RACHA
ALEKSANDROULI TETRI WHITE RACHA
ALESHI TETRI ROSE RACHA
ALAURA TETRI WHITE ADJARA
ALAMURA SHAVI BLACK ADJARA
AMGURCHAL BLACK ABKHAZIA
AMLAKHU BLACK ABKHAZIA
AMOKHPIZH BLACK ABKHAZIA
ANDREULI WHITE KARTLI
ANDRIASEULI WHITE KARTLI
ANDRIULI WHITE KARTLI
APAPNIZH BLACK ABAKHAZIA
APUZHERA BLACK ABAKHAZIA
AZHAPSH ROSE ABAKHAZIA
AZHEMCHIGH ROSE ABAKHAZIA
AZHIA ROSE ABAKHAZIA
AZHIGRA ROSE ABAKHAZIA
AZHKVAKVA WHITE ABAKHAZI
AZHKHVATA WHITE ABAKHAZI
AZHKAPSH ROSE ABAKHAZI
ARABEULI TETRI WHITE RACHA
ARABEULI SHAVA BLACK RACHA
ARAGVISPIRULI WHITE KARTLI
ASURETULI SHAVI BLACK KARTLI
ABKHAZURA WHITE SAMEGRELO
ABKAAZURI BLACK LECHHKHUMI
ATSIMLIZH BLACK ABKHAZIA
AKAPSH BLACK ABKHAZIA
ASHUGHAZH BLACK ABKHAZIA
ACHKIKIZH BLACK ABKHAZIA
ADZNIZH BLACK ABKHAZIA
ATSLIZH BLACK ABKHAZIA
ACHANDRIS TSITELI BLACK ABKHAZIA
AKHALAKI DARK RED ADJARA
AKHARDAN BLACK ABKHAZIA
AKHUKHUZH BLACK ABKHAZIA

B

BADAGI DARK ROSE GURIA
BAZALETURI WHITE IMERETI
BATOMURA BLACK ADJARA
BAGHIS QURDZENI WHITE ADJARA
BAKHVA BLACK RACHA
BAKHVAS QURDZENI BLACK GURIA
BEGLARIS QURDZENI WHITE RACHA
BELARIANI BLACK LECHKHUMI
BELAKNURI WHITE SAINGILO
BEZHANA WHITE MESKHETI
BEZHANAURI WHITE KAKHETI
BERBESHO BLACK RACHA
BEROULA WHITE RACHA
BERDZULA BLACK GURIA
BETSOURA BLACK IMERETI
BZAVANURA BLACK IMERETI
BORCHALO BLACK KARTLI
BROLA WHITE ADJARA
BUA QURDZENI WHITE KAKHETI
BUDESHURI TETRI WHITE KARTLI
BUDESHURI TSITELI RED KAKHETI
BUERA WHITE KAKHETI
BUZA BLACK KARTLI
BURDZGHALA BLACK ADJARA
BURDZGHUMI BLACK KARTLI
BUTKO BLACK ADJARA
BUTKUA WHITE RACHA


C


CHANKILOURI BLACK IMERETI
CHACHIETIS WHITE GURIA
CHECHIBERA WHITE ADJARA
CHVARTLA WHITE KAKHETI
CHVITILURI WHITE SAMEGRELO
CHITASHI RED SAMEGRELO
CHIPAKURI BLACK ADJARA
CHODI BLACK ADJARA
CHOTISHI BLACK SAMEGRELO
CHROGHA KAKHURI WHITE KAKHETI
CHROGHA KARTLIS WHITE KARTLI
CHUBERI WHITE SAMEGRELO
CHUBULO BLACK LECHKHUMI
CHUMUTA BLACK GURIA
CHQAPA WHITE KARTLI
CHQLARTALA WHITE KARTLI
CHAKMASHURA WHITE KAKHETI
CHEKOLOSHI WHITE SAMEGRELO
CHEPESHI RED GURIA
CHERGVALI WHITE SAMEGRELO
CHESHI WHITE SAMEGRELO
CHECHKISHI WHITE SAMEGRELO
CHECHIPESHI WHITE SAMEGRELO
CHEKHARDANI WHITE SAMEGRELO
CHINURI WHITE KARTLI
CHINURI SHAVI BLACK KARTLI
CHINURI AVREKHI WHITE KARTLI
CHITISTVALA TETRI WHITE KAKHETI
CHITISTVALA KARTLIS WHITE KARTLI
CHITISTVALA SHAVI BLACK KAKHETI
CHITISTVALA BODBURI WHITE KAKHETI
CHITISTVALA ADCHARULI BLACK ADJARA
CHIGHVINAURI WHITE IMERETI
CHICHKISHI WHITE SAMEGRELO
CHKHABERDZULA BLACK SAMEGRELO
CHKHAVERI BLACK GURIA
CHKHINKOURI WHITE IMERETI
CHKHINKILOURI WHITE GURIA
CHKHOROKUNI RED SAMEGRELO
CHKHUSHI BLACK SAMEGRELO
CHKHUCHESHI WHITE SAMEGRELO


D


DAKIDULA WHITE KARTLI
DAMPALA BLACK KAKHETI
DANAKHARULI DARK-RED KARTLI
DAKTSEULI BLACK RACHA-LECHKHUMI
DEDOPALISH KITI WHITE SAMEGRELO
DEVISTVALA WHITE SAINGILO
DIDMTEVANA WHITE SAINGILO
DIDSHAVA BLACK IMERETI
DIGHMURA RED KARTLI
DEDATQURDZENI WHITE KAKHETI
DONDGHLABI SHAVI BLACK IMERETI
DONDGHLABI TETRI WHITE IMERETI
DORDGHO WHITE GURIA
DUDGHUSHI WHITE SAMEGRELO
DGHVLABE WHITE SAMEGRELO
DZAGHLIARCHAMA WHITE KAKHETI
DZELSHAVI ADGILOBRIVI BLACK IMERETI
DZELSHAVI RACHULI BLACK RACHA
DZVELI ALEKSANDROULI BLACK RACHA-LECHKHUMI
DZVELI TETRA WHITE RACHA-LECHKHUMI
DZVELI OBCHURI BLACK IMERETI
DZVELI SAMACHRE BLACK IMERETI
DZIGANIDZE BLACK IMERETI
DZIGANOUIRI BLACK IMERETI
DZIRAGEULIS SHAVI BLACK IMERETI
DZUVANI WHITE KAKHETI


E


EGURDZGULI WHITE SAMEGRELO
ENAGETIS WHITE KARTLI
ENAGETIS BLACK KARTLI
ENDELADZISEULI BLACK IMERETIG

GABASHA WHITE RACHA.LECHHKHUMI
GABEKHAURI TETRI WHITE IMERETI
GABEKHAURI SHAVI BLACK IMERETI
GAVAZURI BLACK KAKHETI
GAMOQVANILI BLACK RACHA-LECHKHUMI
GANAKHARULI BLACK KARTLI
GAGHMAMKHRULI BLACK KAKHETI
GODAATURI LIGHT BLACK SAMEGRELO
GOMIS TETRI WHITE IMERETI
GOMIS TSITELI RED IMERETI
GORGOULI WHITE ADJARA
GORULA WHITE KARTLI
GORULA MTSVANE WHITE KARTLI
GREKHI BLACK SAMEGRELO
GRDZELMTEVNIANI WHITE KARTLI
GHARIBA TETRI WHITE KARTLI
GHARIBA SHAVI BLACK KARTLI
GHVANURA BLACK RACHA-LECHKHUMI
GHIVINIS TETRI WHITE KAKHETI
GHIVINIS TSITELI BLACK KAKHETI
GHORISTVALA BLACK IMERETI
GHRUBELA KARTLIS BLUE KARTLI
GHRUBELA KAKHURI BLUE KAKHETI
GHRUBELA IMERULI BLUE IMERETI

I

INGILOURI WHITE KAKHETI
INSTITUTIS GRDZELMTEVANA WHITE KAKHETI
IQUALTOS CITELI BLACK KAKHETI

J

JAVAKHETURA WHITE ADJARA
JANI BLACK GURIA
JANI NAKASHIDZIS BLACK GURIA
JANI TSIKHURI BLACK GURIA
JACHVADZISEULI BLACK KAKHETI
JVARI WHITE KARTLI
JINESHI BLACK ADJARA


K

KABISTONI SHAVI BLACK RAHA-LECHKHUMI
KAIKASTSISHVILISEULI WHITE ADJARA
KAKNATELA WHITE GURIA
KAMURI SHAVI BLACK GURIA
KAMURI TETRA WHITE GURIA
KAPITA RED KARTLI
KAPISTONI MEGRULI WHITE SAMEGRELO
KAPISTONI MRGVALI BLACK RACHA-LECHKHUMI
KAPISTONI TETRI WHITE IMERETI
KAPISTONI GAGHMOURI WHITE IMERETI
KAPISTONI TSITSILIANI WHITE GURIA
KASPURI TETRI WHITE KARTLI
KATURI WHITE GURIA
KAKHIS TERI WHITE KAKHETI
KAKHIS TSITELI BLACK KAKHETI
KAKHIS QURDZENI WHITE KAKHETI
KAKHURI TETRI WHITE KAHETI
KACHICHI BLACK ABKHAZIA
KETILURI BLACK SAMEGRELO
KERTOLI BLACK SAMEGRELO
KESHELAVAS TERI BLACK GURIA
KEKHVA ROSE KARTLI
KVATSAKHURA WHITE SAMEGRELO
KVIRISTAVA WHITE ADJARA
KIAMOKHTA WHITE ABKHAZIA
KIBURA ROSE ADJARA
KIKACHA SHAVI RED GURIA
KIKACHA TERI WHITE IMERETI
KIRTSMAGARA BLACK RACHA
KIRTSTSITELA BLACK ADJARA
KLARJULI WHITE ADJARA
KLDIS TSITELI BLACK MESKHETI
KLERTMAGARA BLACK IMERETI
KOLOSHI BLACK SAMEGRELO
KORTNULA BLACK RACHA-LECHKHUMI
KORDZALA RED GURIA-ACHARA
KOCKHANA BLACK GURIA
KRAKHUNA TETRI WHITE IMERETI
KRAKHUNA SHAVI BLACK IMERETI
KUDURAULI WHITE RACHA LECHKHUMI
KUMSI TETRI WHITE KAKHETI
KUMSI SHAVI BLACK KAKHETI
KUMSI KVITELI YELLOW KAKHETI
KUMUSHA RED GURIA
KUNDZA TETRI WHITE IMERETI
KUNDZA SHAVI BLACK IMERETI
KUPRASHVILISEULI BLACK IMERETI
KURKENA WHITE KAKHETI
KUTALA BLACK SAMEGRELO
KARTULI SAADREO WHITE KAKHETI
KARTLURI CHROGHA RED KARTLI
KARTULA WHITE IMERETI
KAKITAURI WHITE RACHA-LECHKHUMI
KAKATURA WHITE GURIA
KVELOURI BLACK IMERETI
KVISHKHAURI WHITE IMERETI
KISI WHITE KAKHETI
KISTAURULI SHAVI BLACK KAKHETI
KISHURI SAADREO WHITE KARTLI
KISHURI TETRI WHITE KARTLI
KISHURI SHAVI BLACK KARTLI
KISHURI MSKHVILMARTSVALA WHITE KERTLI
KORKAULA BLACK ADJARA
KURTAS VARDISPERI ROSE KARTLI
KTITIIS TETRI WHITE KARTLI
KTSIIS SHAVI BLACK KARTLI
KHARISTVALA TETRI WHITE KAKHETI
KHARISTVALA SHAVI BLACK KARTLI
KHARISTVALA KARTLIS WHITE KARTLI
KHARISTVALA MESKHURI WHITE MESKHETI
KHARISTVALA KOLKHURI DARK ROSE IMERETI
KHARISTVALA ACHARULI BLACK ADJARA
KHAPISHIRA YELLOW-GREENISH ABKHAZIA
KHEMKHU BLACK GURIA
KHITERI (UGHIA) BLACK IMERETI
KHIKHVI LECHKHMIS WHITE LECHKHUMI
KHIKHVI RACHULI WHITE RACHA
KHIKHVI (JANANURA) WHITE KAKHETI
KHOTEURA BLACK RACHA
KHOPATURI WHITE RACHA
KHOJISTOLI BLACK SAMEGRELO
KHROGI BLACK RACHA
KHUNALIZHI WHITE ABKHAZIA
KHUPINIZHI YELLOWISH-GREENISH ABKHAZIA
KHUTUNIZHI WHITE ABKHAZIA
KHUSHIA TETRI WHITE GURIA
KHUSHIA SHAVI BLACK GURIA

L

LAGILURI BLACK SAMEGRELO
LAKI WHITE SAMEGRELO
LAKOAZH DARK BLUE KARTLI
LEKURI QURDZENI BLACK
LIVANURA TETRI WHITE KAKHETI
LIVANURA SHAVI BLACK ADJARA


M

MAGARA BLACK ACHARA
MAGANAKURI RED GURIA
MAISA WHITE GURIA
MAMUKAS SAPERE BLACK IMERETI
MAMUKAS VAZI BLACK IMERETI
MANDIKOURI RED GURIA
MARGULI SAPERE WHITE KARTLI
MARNEULIS ADREULA WHITE KARLTI
MARNEULIS SHAVI WHITE KAKHETI
MARJENI VARDISPERI ROSE KAKHETI
MAURI TETRI WHITE GURIA
MAGLARI BLACK IMERETI
MAGRANULI BLACK IMERETI
MACHANOURI BLACK IMERETI
MACHAANAURI RED IMERETI
MACHKVATURI BLACK SAMEGRELO
MAKHATURI RED GURIA
MAKHVATELI WHITE ABKHAZIA
MGALOBLISHVILI BLACK IMERETI
MEGRELAURI WHITE RACHA
MEKRENCHKHULA WHITE RACHA-LECHKHUMI
MEKRENCHKHI BLACK ADJARA
MELIKUDA WHITE KARTLI
MELANIASEULI BLACK IMERETI
MENJIANTEULI BLACK KAKHETI
MIRZAANULI TETRI WHITE KAKHETI
MISKIETA WHITE KAKHETI
MKVRIVI QURDZENI WHITE KARTLI
MORTSKHULA BLACK ADJARA
MOSAVLIANI BLACK KAKHETI
MOKATURI RED RACHA-LECHKHUMI
MSKHVILTVALA WHITE IMERETI
MSKHVILTTVALA TETRI WHITE KAKHETI
MSKHVILTTVALA SHAVI BLACK RACHA-LECHKHUMI
MSKHVILKUMPKHALA WHITE IMERETI
MTEVANDIDI BLACK GURIA
MTREDISPERA BLACK IMERETI
MTREDISPEKHA RED GURIA
MURADOULI WHITE IMERETI
MUKHA MTSVANE WHITE KARTLI
MUKHISHKHA BLACK SAMEGRELO
MUJUURETULI BLACK RACHA-LECHKHUMI
MTSVIVIANI KAKHURI WHITE KAKHETI
MTSVIVIANI ADREULA WHITE KAKHETI
MTSVIVIANI PATALAANTEULI WHITE KAKHETI
MTSVIVIANI IMERULI WHITE IMERETI
MTSVIVIANI RADJULI WHITE RACHA-LECHKHUMI
MTSVIVIANI GURULI RED GURIA
MTSVANE KAKHURI WHITE KAKHETI
MTSVANE KVITELI YELLOW KAKHETI
MTSVANURA WHITE ADJARA
MTSVANE ADJARULI WHITE ADJARA
MTSVANE AVREKHI WHITE KARTLI
MTSVANE IMERULI WHITE IMERETI
MTSVANE RACHULI WHITE RACHA
MTSKLARTA BLACK KAKHETI
MTSHKNARA DONDGLABI WHITE IMERETI
MKHARGRDZELI WHITE KAKHETI
MKHARGRDZELI KVITELI WHITE KAKHETI

N

NATELA WHITE IMERETI
NAKUTVNEULI BLACK RACHA
NESHENEBA BLACK GURIA
NACARA BLACK RACHA
NOSHRIO BLACK RACHA-LECHKHUMI


O

OBCHURI SHAVI BLACK IMERETI
ORBELURI BLACK RACHA-LECHKHUMI
ORJOKHULI WHITE ADJARA
OPOPI WHITE SAMEGRELO
OPOURA BLACK GURIA
OKHTOURA WHITE IMERETI
OKROULA WHITE KAKHETI
OKONA WHITE SAMEGRELO
OTSKHANURI BLACK IMERETI
OJALESHI BLACK SAMEGRELO
OJALESHI GURIIS BLACK GUGIA

P

PAATASEULI RED KAKHETI
PANESHI BLACK SAMEGRELO
PAPASKIRI BLACK KAKHETI
PETRIZHI BLACK ABKHAZIA
PIRGEBULA TETRI WHITE KARTLI
PIRGHERBULA SHAVI BLACK KARTLI
PIRGHERBULA VARDISPERI ROSE KARTLI
POVNILI DARK ADJARA
PUMPULA RED-BLACK SAMEGRELO
PARTALA TETRI WHITE KARTLI
PARTALA SHAVI BLACK KARTLI
PACHKHATA BLACK RACHA-LECHKHUMI
PEROVANI BLACK RACHA-LECHKHUMI
PEROVANI PATARIDZIS ROSE IMERETI
PERUANI BLACK RACHA-LECHKHUMI
PITRA WHITE RACHA-LECHKHUMIQ

QVIRA BLACK RACHA-LECHKHUMI
QVITELI TSKHENISDZUDZU WHITE KAKHETI
QORNISTVALA BLACK RACHA-LECHKHUMI

R

RABATIS CITELI BLACK IMERETI
RKO SHAVI BLACK IMERETI
RKO TETRI WHITE IMERETI
RKATSITELI WHITE KAKHETI
RTSKHILI BLACK GURIA

S

SAADREO WHITE KARTLI
SABATONO WHITE KARTLI
SAIRMULA WHITE LECHKHUMI
SAKMIELA WHITE GURIA
SAKNATURA WHITE GURIA
SAKUMA WHITE SAMEGRELO
SALIKLEVI BLACK ADJARA
SAMARKHI WHITE GURIA
SAMACHRO WHITE SAMEGRELO
SAMACHRIA BLACK IMERETI
SAMCHKHAVERA RED GURIA
SAMADASHVILISEULI RED KAKHETI
SAMCHACHA BLACK IMERETI
SAPARULI WHITE MESKHETI
SAPERAVI TETRI BLACK KAKHETI
SAPERAVI BUDESHURISEBURI BLACK KAKHETI
SAPERAVI PACHKHA BLACK KAKHETI
SAPERAVI ATENIS BLACK KARTLI
SAPERAVI BEZHASHVILIS BLACK KARTLI
SAPERAVI MEJVRISKHEVIS BLACK KARTLI
SAPERAVI GURIIS BLACK GURIA
SAPERAVI ACHARULI BLACK ADJARA
SAPERAVI MSKHVILMARTSVALA BLACK KAKHETI
SAPENA WHITE KAKHETI
SAGHVINE TSITELI BLACK KAKHETI
SACHURCHKHLE WHITE KAKHETI
SATSURI BLACK ADJARA
SIMONASEULI BLACK KAKHETI
SIONIS TETRI WHITE KARTLI
SIRGULA WHITE KAKHETI
SUPRIS TETRI WHITE KAKHETI
SKHALTURI WHITE ADJARA
SKHILATUBANI BLACK GURIA
SHABA WHITE KARTLI
SHAVBARDA BLACK IMERETI
SHAVI QURDZENI BLACK KAKHETI
SHAVI AMLAKHU BLACK ABKHAZIA
SHAVTKHILA BLACK KAKHETI
SHAVKAPITO BLACK KARTLI
SHAVSHURA WHITE ADJARA
SHAVQURDZENA BLACK IMERETI
SHAVCHKHAVERA BLACK GURIA
SHEMODGOMIS SHAVI BLACK IMERETI
SHIRAKENI WHITE KARTLI
SHISHVELI BLACK ADJARA


T

TAGIDZURA BLACK ADJARA
TATHLIZI BLACK ABKHAZIA
TATANAURI ROSE KARTLI
TAVKVERI DIDMARTSVALA BLACK KAKHETI
TAVKVERI PATALANTEULI BLACK KAKHETI
TAVKVERI KARTLIS BLACK KARTLI
TAVKVERI SAPERAVISEBURI BLACK KAKHETI
TAVDAKIDULI WHITE MESKHETI
TAVTSECKHLA ROSE MESKHETI
TAVTSITELA WHITE RACHA-LECHKHUMI
TBILURI WHITE RACHA-LECHKHUMI
TETRI KHARISTVALA WHITE KAKHETI
TETRI MSKHVILTVALA WHITE KAKHETI
TETRA WHITE ADJARA
TETRA LABILADZIS WHITE RACHA-LECHKHUMI
TETRI QURDZENI WHITE GURIA
TETRI CHKHAVERI WHITE GURIA
TETRISHA WHITE SAMEGRELO
TVALDAMTSVRISEULI WHITE RACHA-LECHKHUMI
TITA KAKHURI WHITE KAKHETI
TITA IMERULI WHITE IMERETI
TITA RACHULI WHITE RACHA
TITA MESKHURI WHITE MESKHETI
TOVANI WHITE RACHA-LECHKHUMI
TUTASHI WHITE RACHA-LECHKHUMI
TURVANDI WHITE ADJARA
TKVAPUNA WHITE RACHA-LECHKHUMI
TKVLAPA WHITE GURIA
TKLAPA WHITE IMERETI
TKHLAPA WHITE IMERETI
TKHMORULA WHITE RACHA-LECHKHUMI
TKHURTKHU WHITE SAMEGRELO
TQIS VAZI BLACK ADJARA
TQIS QURDZENA BLACK ADJARA
TSALENJIKHIS TETRI WHITE SAMEGRELO
TSVINDIRKHVA BLACK ABKHAZIA
TSVITE WHITE ADJARA
TSVRILMARTSVALA TETRI WHITE IMERETI
TSITELI VAZI RED KARTLI
TSITELOURI RED RACHA-LECHKHUMI
TSITALANI ROSE GURIA
TSIRKVALIS TETRI WHITE IMERETI
TSKENI WHITE KARTLI
TSMINDA TETRI WHITE RACHA-LECHKHUMI
TSNORIS TETRI WHITE KAKHETI
TSOBENURA WHITE KAKHETI
TSULUKIDZIS TETRA WHITE RACHA
TSQOBILA BLACK KAKHETI
TSANAPITA BLACK GURIA
TSVITE WHITE ADJARA
TSIVCHKHAVERA BLACK GURIA
TSIVCHKHAVERA VARDISPERI ROSE GURIA
TSISPERERULA GREY GURIA
TSITSKA GABEKHAURI WHITE IMERETI
TSITSKA SACHKHERULI WHITE IMERETI
TSITSKA WHITE IMERETI
TSOLIKOURI WHITE IMERETI
TSOLIKOURI MSKHVILTVALA WHITE IMERETI
TSOLIKOURI GRDZELMARCVALA WHITE IMERETI
TSOLIKOURI KOKHIDZIS WHITE IMERETI
TSRU COLIKOURI WHITE IMERETI
TSKHENISDZUDZU KAKHURI WHITE KAKHETI
TSKHENISDZUDZU TETRI WHITE MESKHETI
TSKHENISDZUDZU SHAVI BLACK MESKHETI
TSKHENISDZUDZU ACHARULI BLACK ADJARA
TSKHENISDZUDZU ABKHAZURI BLACK ABKHAZIA
TSKHVEDIANIS TETRA WHITE LECHKHUMIU

UBAKLURI WHITE KAKHETI
UGVARO BLACK SAMEGRELO
URIATUBNIS TSITELI BLACK KAKHETI
URISHULA ROSE RACHA-LECHKHUMI
USAKHELOURI BLACK RACHA.LECHKHUMI
USAKHELOURI VARDISPERI ROSE RACHA-LECHKHUMI
USAKHELO CITELI BLACK IMERETI
UCHACHUBURI BLACK SAMEGRELO
UCHAKHARDANI BLACK SAMEGRELO
UTSNOBI SHAVI BLACK KAKHETI
UTSNOBI TETRI WHITE IMERETI
UTSQVETI WHITE RACHA-LECHKHUMIV

VAZISUBNIS TSITELI BLACK KAKHETI
VAZISUBNIS TETRI WHITE KAKHETI
VAIOS SAPERAVI BLACK ADJARA
VANIS CHKHAVERI ROSE IMERETI
VARDISPERA LIGHT ROSE KAKHETI
VARDISPERI QURDZENI DARK ROSE KAKHETI
VATSITSVERA WHITE GURIA
VERTQVICHALIS SHAVI BLACK IMERETI
VERNAKHI BLACK SAMEGRELO
VIRAQURDZENI WHITE KARTLI
VORONA BLACK GURIA
VERTQVICHALIS TETRI WHITE IMERETI

Z

ZAKATALIS SHAVI DARK ROSE SAINGILO
ZAKATALIS CITELI RED SAINGILO
ZENATURI WHITE GURIA
ZERDAGI WHITE SAMEGRELO
ZHGHIA DARK RED KAKHETI
ZHGHIA SAGVIANO BLACK KAKHETI

Altri articoli